Architect van het cohousing project

Als architect sta ik voor eco-logisch bouwen. Dat betekent o.a. dat ik veel belang hecht aan de materialen waarmee ik werk bij de constructie van de gebouwen.

Het binnenklimaat heeft een bijzonder sterke invloed op onze gezondheid en algemeen welzijn. Als geobioloog leg ik de link tussen een gebouw en wat nu precies een goede locatie is om te wonen. Daarnaast heb ik, sinds ik het grasmachien van mijn ouders uit elkaar haalde, een passie voor techniek. In mijn werk vertaalt dit zich in het mee zoeken naar vernieuwende technieken die staan voor duurzame, energiezuinige en Aarde-vriendelijke oplossingen. Bouwen en verbouwen raakt van nature aan alles waar we tegenwoordig mee in crisis zijn.

Ik denk hierbij niet in het minst aan de crisis in de energie of de crisis in het milieu, met hoge afvalstoffen en uitputting van grondstoffen en andere disbalans van Aarde tot gevolg.

Of aan de crisis in de gezondheidssector, waarbij we ondanks de hoge sociale zekerheid die we in Europa realiseren, te kampen hebben met immense gezondheidsproblemen en stressgebonden ziekten. Het brengt mij bij basisvragen over hoe moeten wij wonen en hoe anders zou kunnen … Leningen zijn moeilijk te verkrijgen, jobs zijn niet langer gegarandeerd, huizen worden gebouwd met chemische materialen of staan op plaatsen waar vervuiling heerst, gronden en woningen zijn duur en schaars, tijd ook. Naar mijn mening biedt co-housen een uitweg hierin op vele vlakken. Wat mij vooral opvalt is dat deze uitdagende tijden enorme kansen bieden voor veranderingen. Als architect ben ik daar enorm dankbaar voor. Omdat nieuwe oplossingen pas kunnen ontstaan als we gedwongen worden het oude los te laten omdat het niet meer werkt. Omdat we genoodzaakt zijn uit onze comfortzone te komen. Samenwonen is daar maar één vorm van.

Ik merk dat deze veranderingen zo veel creativiteit op gang brengen. Dat maakt mij blij. Met een verruimde blik kijken naar de situatie, de polarisatie durven loslaten, verbinden met anderen. En dat allemaal vanuit dezelfde wens: we willen gelukkig zijn. En gelukkig zijn begint bij gelukkig zijn thuis, op de plek waar je woont.