De Okelaar erkende cvso: een woon- en werkgemeenschap in Wolvertem

Het concept in een notendop

We zijn een woongemeenschap met 23 wooneenheden voor gezinnen en alleenstaanden, van alle leeftijden, die enerzijds ieder hun privéwoonst hebben en anderzijds willen meewerken aan een gemeenschap, gebaseerd op drie pijlers:

Het geheel geven we vorm in een coöperatieve vennootschap sociale onderneming. Deze erkende cvso organiseert niet alleen de renovatie van de site, maar ook alle zakelijke aspecten van de woongemeenschap, in die mate dat het niet alleen om een woongemeenschap gaat, maar ook om een gemeenschap die werkgelegenheid kan creëren.

Verleden en toekomst van het project

  • Tijdsverloop

> Op 29 oktober 2012 werd ‘De Okelaar’ erkende cvso opgericht (bij notariële akte).

> We bouwden de kerngroep verder uit. We zochten mensen via deze website, infoavonden, cohousingplatform.be, via samenhuizen.be, vrienden …

> Op 4 november 2014 werd de notariële akte verleden, waarbij de parochie de site als volgt verkocht:

  • De Okelaar erkende cvso heeft het paviljoen, de tuingrond en de parkeerplaatsen gekocht, (en alle woningen in gebouw C die later zullen verkocht worden),
  • De bewoners/investeerders hebben hun (niet-gerenoveerde) wooneenheden gekocht,
  • De parochie heeft 2 wooneenheden behouden: deze worden als deel van de koopprijs door De Okelaar erkende cvso verbouwd.

Op 4 november 2014 werd ook een basisakte en een basisovereenkomst ondertekend.

> De eerste fase van de verbouwingswerken is nu bijna afgerond: het klooster en de kleuterschool zijn verbouwd.  13 wooneenheden werden in de zomer van 2016 casco opgeleverd.
Vanaf dan werkten de eigenaars hun respectievelijke wooneenheden af en werkte De Okelaar de 2 VPW-woningen af.

> In de winter van 2016-2017 zijn de bewoners van de lagere school verhuisd naar hun wooneenheden in klooster en kleuterschool.

> Op 1 april 2017 startte de tweede fase: de 8 wooneenheden in de lagere school worden gerenoveerd. De casco-oplevering voorzien we na het bouwverlof zomer 2018.

De woongemeenschap als werkgemeenschap

Na de verbouwingswerken (en ook al tijdens), zal De Okelaar erkende cvso “economische” en “commerciële” activiteiten ontwikkelen en organiseren ten behoeve van de woongemeenschap en de omwonenden. Enkele voorbeelden: wascafé, ecologische energiewinning, een “slow food”-winkeltje, beheer van de vormings- en vergaderruimten, aanwerving van onderhouds- of verzorgingspersoneel, fietsenatelier, organisatie van auto- en fietsdelen, onderhoud van de tuin, …

  • Rol van De Okelaar erkende cvso

De Okelaar erkende cvso neemt de verbouwing van de site op zich en treedt als coördinerend bouwheer op. Volgende werken zijn haar taak:

  • de grote, gemeenschappelijke infrastructuurwerken (buitenschilisolatie, dakwerken, nutsvoorzieningen en -leidingen, structurele veranderingen, lift, passerelles, aanleg tuin …);
  • de afwerking van de gemeenschappelijke ruimten;
  • de afwerking van de 2 te verhuren VPW-woningen.

De wooneenheden worden door De Okelaar “casco” gerenoveerd en geleverd aan de kopers. Dat betekent dat de ruimtes geïsoleerd, wind- en waterdicht geleverd worden, met nutsvoorzieningen “tot aan de voordeur” (via een leidingenkoker), maar dat de bewoners-eigenaars ze zelf kunnen inrichten (naargelang hun financiën en hun daadkracht …). De precieze afspraken daarover hebben hun weerslag gevonden in een “casco-nota”.

Meer details

Voor wie dit alles meer in detail wil lezen hebben we een uitgebreidere projectbeschrijving (PDF)

Samen Leven!

Met deze woongemeenschap willen we een krachtig sociaal weefsel creëren. We zijn bereid om onze buren te kennen, zowel de buren binnen de gemeenschap als de buren er rond.

We vertrekken vanuit de privacy van elke wooneenheid. Elk wooneenheid kan, met zijn eigen badkamer en keuken, op zich staan.

Daarnaast is er een sterke gerichtheid op de gemeenschap. De hele infrastructuur nodigt daartoe uit. Zowel door de infrastructurele organisatie (de woningen zijn rond de centrale binnentuin gebouwd met uitkijk op de tuin, auto’s aan de rand van de site, alle postbussen op 1 plaats), als door het aanbod aan gemeenschappelijke plaatsen en goederen: wasmachines, gemeenschapskeuken en -eetruimte, gastenkamers, kantoorruimte, atelier, ontspanningsruimte…

… we zijn er van overtuigd dat mensen die kiezen voor deze woonvorm, zin hebben om zich te engageren en initiatieven te nemen die gericht zijn op samenleven, elkaar ondersteunen, groei, gelukkig zijn.

Geactualiseerde versie,
Wolvertem 31/08/2017
Mia Vranken & Joost Callebaut