Kort fotoverslag van de bouw van een Rocket Stove, om je te prikkelen voor onze tweedaagse workshop op 24 en 25 maart 2018.